Bosanski (Bosnian)

Reports

RADNA DEFINICIJA ANTISEMITIZMA

Svrha ovog dokumenta jest osigurati praktičan vodič za identifikaciju antisemitskih incidenata, sakupljanje podataka o njima, kao i poticati uvođenje i jačanje pravne regulative kojom bi se suzbijao antisemitizam.

Radna definicija: "Antisemitizam je specifičan odnos prema Jevrejima/Židovima koji se može definirati kao mržnja prema njima. Radi se o usmenim, pismenim i fizičkim manifestacijama te mržnje koje su usmjerene prema Jevrejima/Židovima i nejevrejima/nežidovima i/ili prema njihovoj imovini, prema institucijama i vjerskim objektima jevrejskih/židovskih zajednica."

Osim toga, takva manifestacije mogu biti usmjerene i protiv države Izrael, koja se smatra jevrejskim/židovskim kolektivitetom.
U antisemitskim se napadima često optužuje Jevreje/Židove za urotu s ciljem da se našteti čovječanstvu. Često se i antisemitski obrasci koriste kako bi se Jevreje/Židove optužilo zbog toga "što nam stvari idu tako loše." Antisemitizam se iskazuje u govoru, pisanju, slikovnim oblicima te u raznim drugim prilikama, a koristi se krivo postavljenim stereotipima kao i tobožnjim negativnim karakternim obilježjima.
Suvremeni primjeri antisemitizma u javnom životu, medijima, školama, radnim sredinama, kao i vjerskom životu mogu uključivati (ali se ne moraju svoditi samo na to), ako se uzme u obzir cjelokupni kontekst:

 • Pozivanje na, pomaganje ili opravdavanje ubijanja ili ugrožavanja Jevreja/Židova u ime radikalne ideologije ili ekstremnog krila neke vjerske zajednice.
 • Stvaranje lažnih, dehumaniziranih, demonizirajućih, ili stereotipiziranih optužbi protiv Jevreja/Židova kao takvih ili Jevreja/Židova kao društvene grupe. Optužbe takvoga tipa su osobito (ali nisu i jedine!) mit o svjetskoj jevrejskoj/židovskoj zavjeri ili tvrdnje da Jevreji/Židovi vladaju medijima, ekonomijom, strukturama vlasti ili drugim društvenim institucijama.
 • Optuživanje Jevreja/Židova kao naroda da su odgovorni za stvarna ili izmišljena nedjela koje su počinili neki Jevrej/Židov kao pojedinac ili neka grupa Jevreja/Židova, ili čak za djela koje su počinili nežidovi.
 • Osporavanje činjenice,  razmjera, mehanizama (naprimjer, gasnih/plinskih komora) ili organiziranosti genocida nad jevrejskim/židovskim narodom koji su počinili nacionalsocijalistička Njemačka i njezini saveznici za vrijeme Drugog svjetskoga rata (Holokaust).
 • Optuživanje Jevreja/Židova kao naroda, ili Izraela kao države, da izmišljaju ili preuveličavaju razmjere Holokausta.
 • Optuživanje jevrejskih/židovskih građana neke zemlje da su lojalniji Izraelu negoli vlastitoj državi, ili da postoje navodni prioriteti Jevreja/Židova širom svijeta koji su im važniji negoli interesi njihovih vlastitih država.

Načini na koje se antisemitizam manifestira kada se optužbe povežu s državom Izrael mogu uključivati:

 • Osporavanje Jevrejima/Židovima pravo na samoopredjeljenje, tvrdnjom da je postojanje države Izrael rasističko po svom karakteru.
 • Prihvaćanjem dvostrukih standarda zahtjevima da se Izrael ističe ponašanjem koje se ne očekuje ni od jedne druge demokratske države.
 • Korištenjem simbola i slika koji se povezuju s klasičnim antisemitizmom (primjerice, tvrdnje da su Jevreji/Židovi ubili Isusa ili optužbe za ritualna umorstva) kako bi se okarakterizirali Izrael ili Izraelci.
 • Uspoređivanjem današnje izraelske politike s nacističkom.
 • Stavom da su Jevreji/Židovi kolektivno odgovorni za djela države Izrael.

Međutim, kritiziranje države Izraela slično onome kakvo se upućuje bilo kojoj drugoj državi ne može se smatrati antisemitizmom.

Antisemitska nedjela smatraju se zločinom kada su tako definirana zakonom (primjerice, u nekim zemljama poricanje Holokausta ili raspačavanje antisemitskih tiskovina).
Antisemitskim se zločinima smatraju napadi na ljude i imovinu – kao što su zgrade, škole, mjesta molitve i groblja — koji su izabrani zato što jesu ili se smatra da se radi o Jevrejima/Židovima ili židovskoj imovini ili su na bilo koji način povezani s Jevrejima/Židovima.
Antisemitska diskriminacija je onemogućavanje Jevreja/Židova da imaju ista prava kao i drugi građani (što je u mnogim zemljama suprotno zakonu, odnosno zajamčena je jednakost svih bez obzira na vjeru i naciju).