Norsk (Norwegian)

Reports

Antisemittisme – en arbeidsdefinisjon

Hensikten med dette dokumentet er å gi en praktisk veiledning til bruk ved identifikasjon av antisemittisme, innsamling av data om antisemittiske hendelser og implementering av de deler av lovverket som har med antisemittisme å gjøre.

Arbeidsdefinisjon: ”Antisemittisme er en bestemt oppfatning av jøder som kan uttrykkes som hat overfor jøder. Verbale og fysiske manifestasjoner av antisemittisme er rettet mot jøder eller ikke-jøder og/eller deres eiendom, og mot jødiske kulturelle og religiøse institusjoner.”

I tillegg kan slike manifestasjoner også rettes mot staten Israel, der den oppfattes som et jødisk kollektiv. Antisemittisme innebærer ofte at jøder anklages for å konspirere i den hensikt å skade menneskeheten, og brukes ofte for å legge skylden på jøder for ”hvorfor ting går galt”. Antisemittisme kommer til uttrykk i verbale, skriftlige og visuelle former, og som handlinger, og benytter seg av ondskapsfulle stereotyper og negative karaktertrekk.
Aktuelle eksempler på antisemittisme i det offentlige liv, i mediene, skolen, på arbeidsplassen og i den religiøse sfære kan, avhengig av sammenhengen, bl.a. omfatte:

  • Oppfordring til, assistanse til eller rettferdiggjøring av drap eller skade på jøder med henvisning til radikal ideologi eller ekstremistisk religion
  • Bruk av løgnaktige, dehumaniserende, demoniserende eller stereotype antakelser om jøder som individer eller som gruppe, for eksempel myten om jødisk verdenskonspirasjon eller myten om jøder som kontrollerer media, økonomien, regjeringen eller andre samfunnsinstitusjoner
  • Anklager om at jøder kollektivt er ansvarlig for reelle eller innbilte feilgrep utført av en enkelt jøde eller gruppe eller av ikke-jøder
  • Benekting av det folkemord på jøder (Holocaust) som ble utført av Nazi-Tyskland og dets hjelpere og allierte under annen verdenskrig, eller benekting av omfanget, mekanismene (for eksempel gasskamrene) eller intensjonen som karakteriserte dette folkemordet
  • Anklager om at jøder som folk eller staten Israel har diktet opp eller overdriver Holocaust
  • Anklager om at jøder er mer lojale mot Israel, eller mot jøder internasjonalt, enn mot sine egne hjemland

Tatt den helhetlige kontekst i betraktning kan eksempler på hvordan antisemittisme manifesterer seg med hensyn til staten Israel være:

  • Benekting av det jødiske folks rett til selvbestemmelse, for eksempel ved å hevde at staten Israels eksistens er rasistisk
  • Bruk av doble standarder ved å stille krav til staten Israel som ikke stilles til andre demokratiske stater
  • Bruk av symboler og bilder forbundet med klassisk antisemittisme (for eksempel anklager om at jødene drepte Jesus eller at de bruker ikke-jøders blod i sine ritualer) for å beskrive Israel eller israelere
  • Sammenlikning av aktuell israelsk politikk med nazistenes politikk

Å holde jøder kollektivt ansvarlige for statens Israels handlinger
Imidlertid kan ikke kritikk rettet mot Israel på samme måte som mot ethvert annet land kalles antisemittisk.
Antisemittiske handlinger er kriminelle hvis de defineres slik juridisk (for eksempel benekting av Holocaust eller distribusjon av antisemittisk materiale i enkelte land).
Kriminelle handlinger er antisemittiske hvis målet for angrepene, enten de er mennesker eller objekter, for eksempel skoler, gudshus eller gravlunder, velges fordi de er eller oppfattes å være jødiske eller knyttet til jøder.
Antisemittisk diskriminering innebærer å nekte jøder muligheter eller tjenester som er tilgjengelige for andre og som er ulovlig i flere land.
Translated by Sidsel Levin/Thorsten Wagner