Srpski (Serbian)

Reports

RADNA DEFINICIJA ANTISEMITIZMA

Svrha ovog dokumenta je obezbediti praktičan vodič za identifikaciju antisemitskih incidenata, sakupljanje podataka o njima, kao i poticati uvođenje i jačanje pravne regulative kojom bi se suzbijao antisemitizam.

Radna definicija: "Antisemitizam je specifičan odnos prema Jevrejima koji se može definisati kao mržnja prema njima. Radi se o usmenim, pismenim i fizičkim manifestacijama te mržnje koje su usmerene prema Jevrejima i nejevrejima i/ili prema njihovoj imovini, prema institucijama i verskim objektima jevrejskih zajednica."

Osim toga, takva manifestacije mogu biti usmerene i protiv države Izrael, koja se smatra jevrejskim kolektivitetom.
U antisemitskim se napadima često optužuje Jevreje za urotu s ciljem da se našteti čovečanstvu. Često se i antisemitski obrasci koriste kako bi se Jevreje optužilo zbog toga "što nam stvari idu tako loše." Antisemitizam se iskazuje u govoru, pisanju, slikovnim oblicima te u raznim drugim prilikama, a koristi se krivo postavljenim stereotipima kao i tobožnjim negativnim karakternim obeležjima.
Suvremeni primeri antisemitizma u javnom životu, medijima, školama, radnim sredinama, kao i verskom životu mogu uključivati (ali se ne moraju svoditi samo na to), ako se uzme u obzir celokupni kontekst:

 • Pozivanje na, pomaganje ili opravdavanje ubijanja ili ugrožavanja Jevreja u ime radikalne ideologije ili ekstremnog krila neke verske zajednice.
 • Stvaranje lažnih, dehumaniziranih, demonizujućih, ili stereotipiziranih optužbi protiv Jevreja kao takvih ili Jevreja kao društvene grupe. Optužbe takvoga tipa su osobito (ali nisu i jedine!) mit o svetskoj jevrejskoj zaveri ili tvrdnje da Jevreji vladaju medijima, ekonomijom, strukturama vlasti ili drugim društvenim institucijama.
 • Optuživanje Jevreja kao naroda da su odgovorni za stvarna ili izmišljena nedela koje su počinili neki Jevrej kao pojedinac ili neka grupa Jevreja, ili čak za dela koje su počinili nejevreji.
 • Osporavanje činjenice, razmera, mehanizama (naprimjer, gasnih komora) ili organizovanosti genocida nad jevrejskim narodom koji su počinili nacionalsocijalistička Njemačka i njezini saveznici za vreme Drugog svjetskoga rata (Holokaust).
 • Optuživanje Jevreja kao naroda, ili Izraela kao države, da izmišljaju ili preuveličavaju razmere Holokausta.
 • Optuživanje jevrejskih građana neke zemlje da su lojalniji Izraelu negoli vlastitoj državi, ili da postoje navodni prioriteti Jevreja širom sveta koji su im važniji negoli interesi njihovih vlastitih država.

Načini na koje se antisemitizam manifestira kada se optužbe povežu s državom Izrael mogu uključivati:

 • Osporavanje Jevrejima pravo na samoopredeljenje, tvrdnjom da je postojanje države Izrael rasističko po svom karakteru.
 • Prihvaćanjem dvostrukih standarda zahtevima da se Izrael ističe ponašanjem koje se ne očekuje ni od jedne druge demokratske države.
 • Korištenjem simbola i slika koji se povezuju s klasičnim antisemitizmom (naprimjer, tvrdnje da su Jevreji ubili Isusa ili optužbe za ritualna umorstva) kako bi se okarakterizovali Izrael ili Izraelci.
 • Upoređivanjem današnje izraelske politike s nacističkom.
 • Stavom da su Jevreji kolektivno odgovorni za dela države Izrael.

Međutim, kritizovanje države Izraela slično onome kakvo se upućuje bilo kojoj drugoj državi ne može se smatrati antisemitizmom.
Antisemitska nedela smatraju se zločinom kada su tako definisana zakonom (primjerice, u nekim zemljama poricanje Holokausta ili raspačavanje antisemitskih materijala).
Antisemitskim se zločinima smatraju napadi na ljude i imovinu – kao što su zgrade, škole, mesta molitve i groblja — koji su izabrani zato što jesu ili se smatra da se radi o Jevrejima ili jevrejskoj imovini ili su na bilo koji način povezani s Jevrejima.
Antisemitska diskriminacija je onemogućavanje Jevreja da imaju ista prava kao i drugi građani (što je u mnogim zemljama suprotno zakonu, odnosno zagarantovana je jednakost svih bez obzira na veru i naciju).