Reports

Monitor antisemitische incidenten in Nederland 2014

In 2014 heeft CIDI in totaal 171 antisemitische incidenten geregistreerd. Dat zijn er 71 meer dan in 2013 toen er 100 antisemitische incidenten (zonder twitter, zie hieronder) werden geteld, een toename van 71%. Het totale aantal incidenten is dus voor het tweede jaar op rij toegenomen. In 2014 zijn de incidenten via twitter niet meer meegeteld in deze rapportage. Om die reden zijn de cijfers van de Monitor over 2013 gecorrigeerd. De 47 twitterincidenten in 2013 zijn ex post van de in het totaal gemeten 147 incidenten afgetrokken. Dit maakt een nauwkeuriger vergelijking tussen dit jaar en vorig jaar mogelijk.

Published: 
March 1, 2015
PDF icon Download report (1.5 MB)