Reports

POLDIS rapportage 2012 met themarapportage antisemitisme

Samengevat geeft de informatie in deze rapportage antwoord op drie vragen. Hoeveel incidenten met een discriminatoir karakter in 2012 heeft de politie in de verschillende regio’s geregistreerd? Wat was bij deze incidenten de discriminatiegrond, de wijze van discriminatie, de locatie van de incidenten, en wat waren de achtergrondkenmerken van de daders en de slachtoffers? En welke trends en ontwikkelingen op deze thema’s nemen we waar ten opzichte van voorgaande jaren (2008-2011)? Het volgende hoofdstuk gaat allereerst in op de context van deze rapportage. We geven daarin de definitie van discriminatie die in de POLDIS-rapportages wordt gehanteerd. Tegen de achtergrond van
de Aanwijzing discriminatie beschrijven we daarnaast de verantwoordelijkheden van de politie op het gebied van discriminatie, en de opsporing en vervolging ervan. Hoofdstuk 3 geeft een beeld van de discriminatie-incidenten die in 2012 door de politie zijn geregistreerd. In het vierde hoofdstuk vergelijken we de incidenten met eerdere jaren, waarbij veranderingen in het registratieproces (zie hoofdstuk 2) een mogelijke verklaring zijn voor sommige trends. In hoofdstuk 5 worden ten slotte de belangrijkste bevindingen kort samengevat en geven we verklaringen voor het criminaliteitsbeeld discriminatie in 2012.

Published: 
April 1, 2013
PDF icon Download report (1.67 MB)